Kontakt

Supernova Koprivnica

Gospodarska ulica 1

48000 Koprivnica

 

Voditeljica centra
Patricija Tkalčec
E-Mail
Informacije i infopult za kupnju poklon-kartica
Telefon
E-mail
KONTAKT ZA MEDIJE
Blažena Lokin
E-mail
DUGOROČNI NAJAM PROSTORA
E-mail
KRATKOROČNI NAJAM PROSTORA
Patricija Tkalčec
Telefon
E-mail